Gdzie działamy?

Terenem działania Klubu jest obszar Polski i krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Klub posługuje się pieczęcią i emblematami zawierającymi jego pełną nazwę             i siedzibę o brzmieniu:                                                                                                                     Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości                                                                           Klub Integracji Społecznej „Watra”                                                                                           ul. Metalowców 10                                                                                                                     34 – 120 Andrychów

Naszą siedzibą są pomieszczenia w budynku Ośrodka Wspierania Rodziny,                         przy ulicy Metalowców 10 – I piętro

Dodaj komentarz