Nasza historia

 

Nasza historia

 

26 maj 1987r.w podziemiach miejskiej biblioteki odbyło się inauguracyjne spotkanie klubu abstynenta „ WATRA”. Zainicjowali jego powstanie : Bolesław Kowalczyk , Władysław Ochmanek , Grzegorz Pająk , Stanisław Praciak oraz Zofia Pacut – terapeutka z oddziału bulowickiego.

 

Nazwę klubu miał wymyślić nie żyjący już Władek Ochmanek. W latach 1988 – 1991 nową siedzibą „WATRY” stała się kawiarnia „Pod Basztą”.

 

Od lutego 1992 kolejna przeprowadzka do pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Batorego. Już wówczas klub objął swą pomocą nie tylko trzeźwiejących alkoholików , ale i ich rodziny(w tym dzieci) . A stał się dostępny przez 5 dni w tygodniu od godz. 10 -21-szej. W październiku 1993r. komitet założycielski złożył stosowne dokumenty rejestracyjne a w miesiącu listopadzie tegoż roku, w ówczesnym bielskim sądzie wojewódzkim zostało zarejestrowane Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Abstynenta „WATRA” , uzyskując osobowość prawną.

Zwiększająca się ilość członków oraz przychylność władz samorządowych zaowocowała otrzymaniem nowego lokum stowarzyszenia przy i w dniu 27 kwietnia 1995r. klubowicze przenieśli się na ulicę Metalowców 10 , adoptując w ciągu trzech miesięcy dla swoich potrzeb pomieszczenia dawnego żłobka miejskiego. I pod tym adresem spotkać ich można do dzisiaj. Sąsiadują od lat z Ośrodkiem Wspierania Rodziny, z dyrekcją którego współpracują harmonijnie i owocnie, a co najważniejsze, z korzyścią dla lokalnej i nie tylko, społeczności abstynenckiej.

 

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć , iż trzeźwościowej idei na andrychowskim gruncie bardzo sprzyjali miejscowi decydenci – od naczelnika miasta w latach 80 Bogusława Grabowskiego poprzez dyrektor miejsko – gminnego ośrodka kultury Stanisławę Nadajczyk- Seczyńską po burmistrzów; Tadeusza Wożniaka, Jana Pietrasa i Tomasza Żaka, kierownika ośrodka pomocy społecznej Małgorzatę Bogacz-Gądor , dyrektorów Ośrodka Wspierania Rodziny Alicję Mrzygłód, Jacka Bylicę, Martę Szrobarczyk. Od początku wiodącym hasłem „WATRY” jest dewiza „pomagając innym-pomagamy sobie”.         Na przestrzeni 25 lat zmieniali się prezesi , było ich dotąd czterech . Od Henryka Majtyki począwszy a na obecnym – Bogusławie Niewiadomskim kończąc. Najdłużej, bo dziewięć lat prezesował „WATRZE” Grzegorz Pająk, po nim nastały czasy Zdzisława Pytla. Każdy z nich ma swój udział w „watrowskim” działaniu, zapisawszy się w pamięci zarówno dawnych, jak i współczesnych uczestników spotkań czy to społeczności abstynenckiej czy też grup terapeutycznych . Bo też „WATRA” terapią stała od początku swego istnienia, a jedno pozostało niezmienne: nikt poszukujący pomocy – nie zostanie               z „WATRY” odprawiony z kwitkiem. O ile tylko zdobędzie się na podjęcie niełatwej wcale pracy nad samym sobą. I nic to , że jej efekty przychodzą nierzadko dopiero po latach.

Gdzie działamy?

Terenem działania Klubu jest obszar Polski i krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Klub posługuje się pieczęcią i emblematami zawierającymi jego pełną nazwę                           i siedzibę o brzmieniu:                                                                                                                     Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości                                                                                         Klub Integracji Społecznej „Watra”                                                                                                                 ul. Metalowców 10                                                                                                                                  34 – 120 Andrychów

Dodaj komentarz